Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 30 čiastka 31, vydaná 22. decembra 2020

V prílohe Vestník vlády SR, ročník 30, čiastka 31, vydaná 22.decembra 2020

56.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID -19a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou  na ochorenie COVID -19

57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia  pre okresy Senica a Skalica

57 VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš

Súbory na stiahnutie: