Zverejnenie zámeru predaja časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rudina z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 V prílohe "Zverejnenie zámeru predaja časti nehnuteľného majetku  vo vlastníctve obce Rudina  z dôvodov hodných osobitného zreteľa" : žiadateľ : Peter Slíž a manželka Bc. Martina Slížová, Rudina 

Súbory na stiahnutie: