Zmena vývozu zmesového komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Vážení občania, vývoz počas vianočných sviatkov uskutoční firma T+T, a. s. Žilina v sobotu 26.12.2020.