Oznam - ŠÚ SR Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Vážení občania, na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 680 obcí, medzi ktorý je aj naša obec Rudina. V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa za účelom zistenia informácií. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk

Súbory na stiahnutie: