Uzatvorenie prevádzky Materskej školy v Rudine

Obec Rudina, zastúpená starostkou obce Ing. Annou Mičianovou, ako zriaďovateľom Materskej školy Rudina, na základe informácií riaditeľky materskej školy Mgr. Ivety Bilíkovej o potvrdenej pozitivite na ochorenie COVID 19 a po prerokovaní a konzultácií s Úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci rozhodli o uzatvorení Materskej školy Rudina v termíne od 17. 12. 2020. O termíne obnovenia prevádzky Vás budeme informovať.