Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 30 čiastka 23, vydaná 10. decembra 2020

Uvedená príloha obsahuje: 

35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a verejných podujatí

36. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

37. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrica, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov , Ilava

38 VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra

39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov školy 

Súbory na stiahnutie: