Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 30 čiastka 22, vydaná 09. decembra 2020

V prílohe : 

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Súbory na stiahnutie: