Oznam Spoločného obecného úradu Rudina - stavebný úrad

Spoločný obecný úrad Rudina - stavebný úrad, pracovisko Kysucké Nové Mesto, oznamuje, že dňa 7. 12. 2020 bude z technických príčin    z a t v o r e n ý.