Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce

V prílohe informácia k výberovému konaniu - voľba "Hlavného kontrolóra obce Rudina"