Oznámenie - obnovenie prevádzky materskej školy

Obec Rudina, ako zriaďovateľ  Materskej školy v Rudine oznamuje, že prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 18. novembra 2020.