Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 30 čiastka 16, vydaná 13.novembra 2020

V prílohe Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 30, čiastka 16, vydaná 13. novembra 2020: 

24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky. 

Súbory na stiahnutie: