Dočasné uzatvorenie Materskej školy Rudina

V prílohe oznam o "Dočasnom uzatvorení Materskej školy Rudina".