Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 30, čiastka 14, vydaná 6. novembra 2020

V prílohe Vestník vlády Slovenskej republiky , ktorý obsahuje : 

20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania " Spoločná zodpovednosť".

21. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia  k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa  na druhej vlne celoplošného testovania " Spoločná zodpovednosť".

22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Súbory na stiahnutie: