Uznesenie vlády SR č. 704 z 04.novembra 2020

Uznesenie vlády SR č. 704 z 04. novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhlásenia núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020.

Súbory na stiahnutie: