Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu v mesiaci september

Vážení občania, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu podľa harmonogramu zberu na rok 2020 sa 5. septembra 2020 neuskutoční. Náhradný termín bude oznámený čo najskôr.