Uznesenie OZ zo dňa 08.03.2013

Uznesenie  z 1. rokovania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 08.03.2013

 

Typ dokumentu: 
Uznesenia OZ
Dokument na stiahnutie: