Rekonštrukcia elektroinštalácie NN ZŠ - Rudina, staršia časť

Druh zákazky: 
zákazky z nízkymi hodnotami
Výzva na predkladanie ponúk: