Sociálne zariadenia zdravotného strediska

Druh zákazky: 
zákazky z nízkymi hodnotami
Výzva na predkladanie ponúk: