Letné čistenie obce

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 30. júna 2020 do 3. júla 2020 budú v našej obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery na drobný stavebný odpad, ktoré budú umiestnené v areáli za materskou školu.