Informácia RÚVZ v Čadci

 

 

V prílohe spisové materiály zaslané z RÚVZ v Čadci   „ Súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID 19 – žiadosť “  zo dňa 23.6. 2020 a 24. 6. 2020 na ďalšie služobné využitie.