Zrušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

Na základe Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2020, ktorým sa od 12.03.2020 od 6,00 hodine vyhlasuje mimoriadna situácia  na území Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že zasadnutie obecného zastzpiteľstva, ktoré sa malo konať dňa 16.03.2020 sa neuskutoční.