Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Rudina, I. poschodie. 

Ivana Bača,  od 23. 01. 2020 do 14. 02. 2020

Ján Káčerík, od 05. 02. 2020 do 20. 02. 2020

Michal Hric, od 25. 02. 2020 do 11. 03. 2020

Milan Tolnaj, od 4.3.2020 do 18.03.2020

Zdenka Šedová, od 5.3.2020 do 19.3.2020