12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 12. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 27.01.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program zasadnutia v prílohe.

Súbory na stiahnutie: