10. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 10. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v utorok 17.12.2019 so začiatkom o 16,15 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program zasadnutia v prílohe.

Súbory na stiahnutie: