VZN obce Rudina č. 4/2011 zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: