Návrh Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD .....

Súbory na stiahnutie: