Návrh Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach

Súbory na stiahnutie: