Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona čj 497/2019-01