Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona čj 493/2019-01