VZN 1/2009 zo dňa 15.12.2009 O miestnam poplatku n za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN 1/2009 zo dňa 15.12.2009 ( účinnosť 01.01.2010 ) - O miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: