Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018 O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Rudina

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: