ako sa menila naša obec v roku 2011

 V roku 2011 sa začal uskutočňovať projekt " Revitalizácie centrálnej zóny obce Rudina."

Výrazné zmeny sa prejavili hlavne v areáli pred obecným úradom, vybudovali sa nové chodníky  od obecného úradu k námestiu obce, upravilo sa priestranstvo pred základnou školou. Veľkou rekonštrukciou prešla aj autobusová zastávka pri materskej škole a priestranstvo pri pamätníku . Deti sa môžu hrať  a tráviť s rodičmi voľné chvíle na novo vybudovanom detskom ihrisku. V rámci uvedeného projektu vzniklo aj malé námestie pri pohostinstve Na Rínku.  Nová cesta k domu smútku a aj k školským bytovkám dotvára celkový obraz revitalizovaného  územia.

Bude záležať len na nás všetkých , či svojím prístupom  dokážeme uchrániť tieto priestory pred poškodzovaním. Sú naše a preto sa o ne tak aj starajme.