Kontajnery "žlté" na plastový odpad

Vážení občania, obec v rámci zberových aktivít zabezpečila žlté kontajnery na plastový odpad. Bližšie informácie ohľadom dodaných kontajnerov nájdete v priloženom letáku.