Odovzdaný zberový papier v obci od 1.7.-30.9.2018

Vážení občania, v prílohe potvrdenie o odovzdanom zberovom papieri.