Ochrana osobných údajov

V prílohe materiály :

- poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z.

- informačná povinnosť

- Záznam o spracovaných činnostiach prevádzkovateľa/ zástupcu prevádzkovateľa