Odovzdaný elektroodpad

V prílohe potvrdenie spoločnosti EKORAY o odovzdanom elektroodpade.