Zverejnenie kontaktných údajov o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ: Obec Rudina, 023 31  Rudina 442

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:

BROS Computing, s. r. o. Miroslav Bros, 010 03  Žilina - Zádubnie č. 169

e-mail: brosland@brosland.eu, +421 903 606 458