VZN č. 2/2018 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Rudina

Typ dokumentu: 
Platné VZN