Odovzdaný použitý olej z našej obce

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s množstvom odovzdaným použitým kuchynským olejom z našej obce.

Priloha: