VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚD Zmeny a doplnky č. 1 k ÚP obce Rudina

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: