VZN č.1/2011 na prevádzku domu smútku a cintorínsky poriadok pohrebiska obce Rudina

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: