Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálneho odpadu v obci

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť so systémom nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálneho odpadu v obci.