Odovzdaný elektroodpad z našej obce

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s množstvom odovzdaným elektroodpadom z našej obce.

Priloha: