Informácia o vykonaných zberových aktivitách

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s výsledkami zberových aktivít, ktoré boli vykonané v našej obci v 1. Q. 2018.