Vnútorný predpis o zaraďovaní prostriedkov zo ŠR

Typ dokumentu: 
Interné smernice