Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

Typ dokumentu: 
Interné smernice