Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Typ dokumentu: 
Interné smernice