Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice

Typ dokumentu: 
Interné smernice