Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva

Typ dokumentu: 
Interné smernice