Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov

Typ dokumentu: 
Interné smernice